Junta Carlista de Guerra

Daniel Ansola

Manuel Quintana